Hướng dẫn cách định khoản nghiệp vụ kế toánHƯỚNG DẪN CÁCH ĐỊNH KHOẢN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Một số mẹo cho các bạn mới bắt đầu học kế toán Mẹo Hướng dẫn cách định khoản nghiệp vụ kế toán một cách nhanh nhất

Trừ những tài khoản đặt biệt, tài khoản lưỡng tính.. Ta có cách định khoản như sau:
- Tài khoản loại 1;2;6;8: Phát sinh tăng ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên Có;
- Tài khoản loại: 3;4;5;7: Ngược lại, Ps tăng ghi bên Có, phát sinh giảm ghi bên Nợ.

Chỉ có 3 dòng thôi nhưng nó sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong quá trình học, trước mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, để định khoản được ta chỉ cần xác định xem nghiệp vụ đó liên quan đến tài khoản nào, tài khoản đó thuộc loại nào, phát sinh tăng hay giảm.

Về số dư tài khoản: (trừ một số TK lưỡng tính như TK 131 có thể có số dư cả bên Nợ và bên Có...)
Tài khoản loại 1;2 có số dư bên Nợ;
Tài khoản loại 3;4 có số dư bên Có;
Tài khoản loại 5;6;7;8 không có số dư (đây là tài khoản dùng để kết chuyển xác định kết quả kinh doanh, phát sinh bao nhiêu thì kết chuyển bấy nhiêu dó đó số dư = 0).
Để xác định số dư ta có công thức: Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Phát sinh tăng - Phát sinh giảm.
Theo dao tao ke toan
Share your views...

0 Respones to "Hướng dẫn cách định khoản nghiệp vụ kế toán"

Đăng nhận xét

 

© 2012 Tài liệu kế toán | Kế toán cần biết | Báo cáo tài chính All Rights Reserved Tìm việc kế toán