Quy định về lập chứng từ kế toánCâu hỏi:
Các quy định về lập chứng từ kế toán là gì?
Trả lời:

Quy định về lập chứng từ kế toán:
Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự đều phải lập chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán đều phải có chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp chứng minh.
Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên và chỉ lập một lần đúng với thực tế về thời gian, địa điểm, nội dung và số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trường hợp chứng từ in hỏng, in thiếu liên, viết sai thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo (X) vào tất cả các liên và không được xé rời các liên ra khỏi cuống.
Share your views...

0 Respones to "Quy định về lập chứng từ kế toán "

Đăng nhận xét

 

© 2012 Tài liệu kế toán | Kế toán cần biết | Báo cáo tài chính All Rights Reserved Tìm việc kế toán